Win de aanbesteding

De overheid, semioverheid (ziekenhuizen, scholen) maar ook andere bedrijven schrijven aanbestedingen uit. Het gaat hierbij niet alleen om schoonmaak of catering opdrachten maar kan rijkelijk variëren van stratenmakers tot ICT-specialisten. Het winnen van een aanbesteding kan een sereuze groei impuls voor uw bedrijf en uw netwerk betekenen. Er bestaan bij de overheid twee vormen van aanbesteding: een openbare aanbesteding of een onderhandse aanbesteding.

Het is een feit dat ondernemers om uiteenlopende redenen niet altijd staan te springen om zich in te schrijven v oor een aanbesteding. Vaak gehoorde klachten zijn bijvoorbeeld: het risico is te hoog, de winst is te laag of de concurrentie is te groot. Maar sinds kort is er een nieuwe wet die de aanbesteding reguleert. Door deze wet hebben de ondernemers een sterkere positie verkregen en is de bureaucratie aangepakt en de kans op winstgevendheid verhoogd.

Wettelijk zijn er bepaalde drempelbedragen vastgelegd voor opdrachten bij de overheid, valt de opdracht onder dit bedrag dan mag het onderhands worden aanbesteed. Dit houd in dat de opdrachtgever dan slechts enkele offertes op zal vragen. Dit gebeurt vooral bij kleinere overheden zoals bijvoorbeeld gemeenten. Het is dus belangrijk om bekend te zijn bij de gemeente. Eén voordeel is dat gemeenten lokale ondernemers graag stimuleren. Het is dan ook een goede zaak om naar gemeente bijeenkomsten te gaan en daar goed te netwerken met de budgetbeheerders.

Voor opdrachten die boven de drempelwaarde vallen is de overheid verplicht om een openbare tender uit te schrijven. Dit betekend niet alleen meer concurrentie, maar ook grotere opdrachten. Hieronder staan vijf tips die er voor zorgen dat u deze aanbesteding toch binnensleept:

  1. lees de aanbesteding van top tot teen, stel uzelf vragen en controleer of u de behoefte kan vervullen.
  2. Doe geen aannames over klanten of de oplossing, is iets niet duidelijk vraag het dan altijd.
  3. Zoek overeenkomsten tussen uw bedrijf en de opdracht gever, dit zorgt voor binding.
  4. Formuleer uw antwoord persoonlijk, benoem het probleem, de oplossing en natuurlijk het resultaat.
  5. Luister naar de vraag en probeer hier een juiste en volledige invulling aan te geven.