Wat zijn houtpellets?

Houtpellets zijn een vorm van vaste brandstof, die worden gebruikt voor verwarming van panden of water. Deze brandstof wordt vervaardigd uit samengeperst houtafval. Hout is een CO2-neutrale brandstof, aangezien de gebruikte bomen tijdens hun levenscyclus eerst CO2 hebben opgenomen, waarna er bij de verbranding weer evenveel CO2 vrijkomt. Hierdoor wordt er (ten opzichte van fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas) geen extra CO2 toegevoegd aan de atmosfeer. Bij toepassing in huis kan 30% bespaard worden ten opzichte van conventionele verwarming. Dat betekent dat het stoken met een houtpelletkachelgoed is voor het mileu.

Er is een speciale installatie nodig om de pellets om te zetten in bruikbare warmte. Een pelletkachel heeft een intern reservoir waar houtpellets in gegoten kunnen worden. De pelletkachel wordt in de te verwarmen ruimte geplaatst. Met een pelletinstallatie voor centrale verwarming wordt ook water voor de radiatoren van andere ruimten opgewarmd en eventueel ook de warmwatervoorziening. Een pelletinstallatie is voor een gehele woning of een geheel pand te gebruiken. U vindt een groot overzicht van pelletkachels online.

Houtpellets moeten droog opgeslagen worden. De hoeveelheid energie per volume is lager dan die van stookolie (5 kWh/kg voor pellets tegenover 11,9 kWh/kg voor olie), maar omdat er geen milieubeschermende maatregelen getroffen hoeven worden zoals vloeistofdichte vloeren of opvangbakken kan een olieopslagruimte gebruikt worden voor de te bewaren pellets.