Wat voor veranderingen gaat de participatiewet met zich mee brengen?

Mensen in de bijstand of met een WAO uitkering hebben vaak moeite met het zoeken naar een baan. Met behulp van de zogenoemde Participatiewet wil het kabinet deze mensen re-integreren. Zij willen dat zoveel mogelijk mensen participeren in de samenleving.

Vanaf 2015 worden de eisen voor een Wajong verzekering aangepast. Vanaf dat jaar is deze er alleen maar voor die personen die volledig en duurzaam kunnen werken. Om de 5 jaar zal er dan een herkeuring plaatsvinden en wordt bepaald of je nog wel of niet in deze groep valt. Val je er buiten dan wordt je in het Werkbedrijf geplaatst. Je komt dan in dienst van de gemeente en zij verzorgen dan jouw uitkering op bijstandsniveau en helpen bij de re-integratie. Naast de nieuwe Wajong’ers zal ditzelfde ook gelden voor de huidige groep met een Wajong uitkering.

De groep die momenteel in de WSW zit (sociale werkvoorziening) krijgen geen herkeuring, maar alles wat er vanaf 2015 bij komt zal ook genoegen moeten nemen met het nieuwe werkbedrijf. Gemeenten ontvangen een budget om 30 duizend arbeidsgehandicapten een werkplek te bieden.

Dit alles staat overigens nog niet helemaal vast. Het sociaal akkoord zal te zijner tijd op diverse punten nog worden gewijzigd en aangepast. De grote lijnen staan wel vast en er zal dus een grote verandering komen die ervoor gaat zorgen dat meer uitkeringsgerechtigden aan het werk zullen gaan.