Wat kun je met performance testen bereiken?

Vaak wordt performance testen door de war gehaald met andere soorten testen. Deze verwarring is absoluut niet juist, want performance testen is wel degelijk een vak apart. Het woord performance, prestatie, zegt het eigenlijk al een beetje. Bij performance testen is het de bedoeling om van verschillende softwaretypen, met ook weer verschillende testsystemen,  response te krijgen van een softwaresysteem waarvan je weet dat deze functioneel kloppend is. Onder performance testen heb je weer een aantal takken die we op kunnen splitsen. Dit zijn:

  • Load testen. Van alle performance testen is dit de meest gebruikte is de softwaretestwereld. Hierbij kun je denken aan het testen van een bezoekersaantal op een systeem. Wanneer heeft het systeem zijn piek bereikt?
  • Volume testen: Wat is maximale volumebelasting van een systeem? Bijvoorbeeld de op te vragen data op een website of systeem.
  • Stress testen: Dit is een vorm van performance testen waarbij wordt gezocht naar de maximale belasting van een systeem. Dus op welk punt zal het systeem het begeven? Daarbij wordt er ook gekeken naar de gevolgen. Doet het systeem het vervolgens helemaal niet meer, of reageert hij op bepaalde dingen niet meer? Ook wordt er gekeken naar passende maatregelen voor dit probleem.
  • Software testen: dit is een algemeen begrip, waar verschillende typen testen onder vallen.