Planning en programma Troonswisseling Amsterdam 30 april

Hoe ziet de planning en het programma eruit voor de Troonswisseling in op Amsterdam 30 april

Op 28 januari 2013 jongstleden heeft Beatrix gezegd afstand te doen van haar troon. Het is tijd voor haar zoon: kroonprins Willem-Alexander.  De troonswisseling en de inhuldiging van Willem-Alexander zal plaatsvinden op De Dam en in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Kortgeleden is meer duidelijk geworden over de festiviteiten rond de troonswisseling in Amsterdam.Een simpel en kort overzicht over de troonswisseling (Kroning) van onze toekomstige Koning Willem Alexander vindt u hier: programma en planning troonswisseling in Amsterdam.

Het programma van de Troonswisseling in hoofdlijnen

De Amsterdamse burgemeester Van der Laan heeft meer informatie gegeven over de festiviteiten rond de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april in de hoofdstad Amsterdam.

Eerst zal Beatrix afscheid doen van de troon in het Koninklijke paleis. Kort daarna spreken ze het publiek to vanaf het bordes. Na de toespraak komen de jonge dames ook naar voren.

Kort hierna wordt de nieuwe koning in spé beedigd en ingehuldigd in de nieuwe Kerk. De kroning van onze nieuwe koning.

  • Dat gebeurt in bijzijn van de 2e kamer.

Voorts is er een receptie met de autoriteiten en de leden van de Staten-Generaal in het paleis. Daarna begint een mooie koningsvaart en botenparade in Amsterdam.

Programma troonswisseling in Amsterdam

Programma troonswisseling in Amsterdam

Koningsnacht? op een aantal plekken in de stad gaat het feest langer door. Bij EYE en bij Kop Java wordt een speciaal programma opgezet met de thema’s sport, muziek, kunst en jeugd. Op het Museumplein is er ’s avonds een Koningsbal.

 

 

Inhuldiging en kroning Koning Willem Alexander

Binnenkort is het zover: De Inhuldiging en kroning van Koning Willem Alexander

Op 28 januari 2013 heeft onze Koningin Beatrix aan ons allen verkondigd om afstand te doen van haar troon. Het is tijd voor haar zoon: kroonprins Willem-Alexander.  Op 30 april 2013 zal Willem-Alexander gehuldigd worden als de volgende Koning van de Nederlanden. De troonswisseling en de inhuldiging van Willem-Alexander zal plaatsvinden op De Dam en in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Lees meer over het programma van de inhuldiging van Koning Willem Alexander

Willem-Alexander Claus George Ferdinand Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg (Utrecht, 27 april 1967) is de oudste zoon van koningin Beatrix der Nederlanden en prins Claus der Nederlanden. Hij wordt momenteel officieel aangeduid als Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje, de titel die hij als beoogde troonopvolger draagt.

Koningin Beatrix zal op 30 april 2013 aftreden, waarmee het koningschap van rechtswege overgaat op prins Willem-Alexander. Op 30 april 2013 zal hij te Amsterdam worden ingehuldigd als koning der Nederlanden. Vanaf die dag heet hij koning Willem-Alexander en niet koning Willem IV, zoals hij in 1997 aangaf te willen gaan heten.

We zijn allemaal erg benieuwd hoe de volgende koning het zal gaan doen. het programma van de inhuldiging is sinds kort bekend. Lees meer over het programma van de inhuldiging van Koning Willem Alexander

Koning Willem-Alexander Inhuldiging

Koning Willem-Alexander Inhuldiging

 

 

Kroning van Willem Alexander in 2013

Waar en wanneer wordt de kroning van Willem Alexander gehouden? En wordt hij koning? Wordt het Amsterdam of Den Haag?? En vindt het in 2013 plaats?

Vindt de kroning plaats in Amsterdam of Den Haag?

De Amsterdammers hopen op een groot feest in de stad. Als de Kroning van Willem Alexander in Amsterdam zal plaatsvinden dan wordt het natuurlijk een groot feest.

Het kan natuurlijk ook Den Haag worden, de stad waar onze kroonprins nu woont en waar ook koningin Beatrix woont. Het Paleis Noordeinde is natuurlijk een prachtige bordes scene waard.

Vindt de kroning van Willem Alexander in 2013 plaats?

Op de volgende pagina vindt u een analyse van de kansen: vindt de kroning in 2013 plaats? en waar vindt de kroning van Willem Alexander plaats? En wat gaat u aandoen die dag?

Lees meer over de Kroning van Willem Alexander en kleding

Kroning Willem Alexander Kleding

Kroning Willem Alexander Kleding

Kroning Beatrix

In de ochtend van 30 april 1980, om 10:06, ondertekende koningin Juliana in het Paleis op de Dam te Amsterdam, de akte van abdicatie en was Beatrix formeel koningin. ’s Middags werd zij in de Nieuwe Kerk, tijdens een plechtige zitting van de Staten-Generaal en in het bijzijn van vertegenwoordigers van Europese vorstenhuizen, ingehuldigd als Koningin der Nederlanden.

Rond 1980 was er sprake van grote maatschappelijke onrust. De economische situatie was moeilijk en er heerste grote woningnood. In Amsterdam was een grote kraakbeweging actief die de 30e april uitriep tot actiedag onder het motto “geen woning, geen kroning”. De feestelijke inhuldiging van Beatrix werd daarom overschaduwd door het kroningsoproer in de Amsterdamse binnenstad; krakers en de Mobiele Eenheid leverden ware veldslagen in de straten.