Houtskelet is een duurzame en energiezuinige bouwstijl

Wat is houtskeletbouw?

Houtskeletbouw is een gezonde, ecologisch verantwoorde en snelle manier van bouwen, waarbij de basisconstructie voornamelijk bestaat uit hout en van hout afgeleide materialen waardoor men een zeer aangenaam woonconfort bekomt.

De funderingen en de vloerplaat van het gelijkvloers bestaan uit beton en betonblokken. Afhankelijk van de ondergrond en keuze van de bouwheer kan er geopteerd worden voor: Een volle grond fundering, een kruipkelder, een kelder of combinatie.

De wanden worden opgebouwd uit een houten raamwerk van verticale stijlen en koppelregels, langs beide zijden bekleed met houten beplating, waarvan de buitenbeplating steeds damp/open is, + gipsplaten en voorzien van milieu vriendelijke (gezonde) isolatie.

De verdiepingsvloeren bestaan uit een houten balklaag, eveneens bekleed met plaatmateriaal en voorzien van thermische en akoestische isolatie. Wat de gevelafwerking betreft zijn er verschillende mogelijkheden, variërend van traditioneel metselwerk tot houten latten, crepi, sidings, tot de meest moderne gevelafwerking.

Ook voor de dakbedekking zijn er talrijke opties. Een afgewerkte houtskeletbouwwoning ziet er dus niet anders uit dan een woning gebouwd volgens het traditionele systeem.

Bron: Qbuild houtskeletbouw

Kostprijs, eigen productie atelier = arbeids- kostenbesparend

Omdat de meeste voorbereidingen in de werkplaats gebeuren wordt de arbeids en verplaatsingstijd geoptimaliseerd, waardoor de werkuren op de werf aanzienlijk verkort worden en de loonkost bijgevolg veel lager ligt. Bovendien kan de doe-het-zelver de kostprijs nog een heel stuk verminderen. Aangezien de woning zoals gezegd op 2 dagen wind- en waterdicht is, kan direct na de montage met de afwerking aangevat worden.

Een aantal tijdrovende en dure werkzaamheden die in de traditionele woningbouw vereist zijn, vallen in onze houtskeletbouw weg, zoals bijvoorbeeld stukadoorswerk, het inslijpen van draden en leidingen enz. Tot slot kunnen eventuele huurgelden aanzienlijk beperkt worden omdat een houtskeletbouwwoning op zeer korte termijn bewoonbaar of instapklaar is.

Vrijblijvend werken wij een ontwerp uit met respect voor ieders budget.

Bron: http://www.qbuild.eu/bouwsysteem/kostprijs

3bouw investeert en bouwt nieuwe burelen in houtskelet

Blijvende kwaliteit in uitvoering en service maken deel uit van de lange termijnvisie van 3bouw daarom heeft 3bouw verleden jaar reeds geïnvesteerd in de aanschaf van een perceel bouwgrond op de KMO-zone REME op de grens van Westerlo en Olen, vlakbij gelegen de huidige kijkwoning en burelen. Inmiddels zijn we reeds zover dat de splinternieuwe industriehal er reeds staat en dat de werken aan de burelen in de afwerkingsfase komen.

Als doorwinterde houtskeletbouwers met 34 jaar ervaring, kiezen wij uiteraard voor het bouwen van onze nieuwe burelen voor de 3bouw houtskeletbouw methode. Onze burelen zullen een uithangboord zijn van onze vakkennis en kwaliteit die wij ook, en vooral aan al onze klanten bieden. In deze crisistijden aarzelt 3bouw niet om te investeren in de toekomst en resoluut de kaart te trekken van duurzaamheid, kwaliteit en solvabiliteit zodat onze klanten een gans leven, zonder zorgen, kunnen genieten van hun 3bouw-woning.

Achter 3bouw staat een heel team van vakmensen. Vanaf de eerste kennismaking tot het overhandigen van de sleutel staat dit team ter uwer beschikking. Op elk moment staan wij klaar om al uw vragen te beantwoorden en u met raad en daad bij te staan waar nodig.

de opbouw van de houtskeletwanden

Het gebruikte hout voor de constructie van de houtskeletwanden is  SPRUCE PINE, met afmetingen volgens de  Scandinavian Lumber Standard (SLS), 14 cm breed voor de buitenwanden, 9 cm breed voor de binnenwanden, geschaafd. Alle hout is op voorhand behandeld tegen verrotting en insecten, door vacuümimpregnatie in een bad van mensvriendelijke houtbeschermingspoducten. 14 cm isolatie Skeletmuur van 14 cm OM DE 36 CM OSB – plaat van 11mm Polypropyleenfolie 6 cm spouwisol. Op eenvoudige vraag van de klant kan er ook gekozen worden voor  andere houtsoorten  en afmetingen mits verrekening. Een  grondbalk, omwikkeld met een PE-folie  om opstijgend vocht te vermijden, wordt horizontaal uitgelijnd op de  betonplaat en verankerd met metaalraampluggen die voorzien zijn van een konus.

De buitenmuurpanelen worden op de grondbalk vastgemaakt met behulp van houtdraadbouten. Deze wanden zijn opgebouwd uit verticale stijlen, die om de  36 cm geplaatst worden, en dubbele  horizontale regels,  langs de buitenzijde (spouwzijde) afgesloten en verstijfd door een OSB – beplating van 11 mm, welke met een wandbeschieting is bevestigd.
De buitenmuurpanelen worden extra beschermd door een dampdoorlatende, maar waterkerende polypropyleenfolie.
De binnenzijde wordt in een latere fase afgewerkt volgens het door de bouwheer gekozen en in deze offerte verrekende houtskeletbouw systeem. Men heeft bij Livingwood Bouwbedrijven NV de keuze tussen het Scandinavische en het Canadese Houtskeletbouwsysteem. Boven de ramen  en deuren wordt steeds  een draagbalk van  14 cm breed met aangepaste hoogte geplaatst om de verticale belasting boven de openingen (= buitendeuren en ramen) op te vangen.
De  binnenmuurpanelen zijn zoals de buitenmuurpanelen opgebouwd uit verticale stijlen en horizontale regels van  9 cm breed (de onder- en bovenregel) die in een verdere fase aan beide zijden bekleed worden volgens het gekozen houtskeletbouw systeem. Over de wandelementen wordt een dubbele koppelregel aangebracht om in elkaars verlengde of haaks op elkaar geplaatste elementen onderling te verbinden.

Om een optimale isolatie te verkrijgen is er gekozen voor een  isolatie in de binnenmuren van ca. 9 cm.

Opbouw buitenskeletmuur van 14cm Canadese Houtskeletbouwsysteem:
–  9 cm gevelsteen
–  3 cm luchtspouw
– 6 cm Recticel (PUR) spouwisolatie
– Dampdoorlatende, waterkerende
– polypropyleenfolie
– OSB – plaat van 11 mm
– Skeletmuur van 14cm met 14cm isolatie
– Dampscherm
– OSB – plaat van 11 mm
– Gipsbeplating

Opbouw binnenskeletmuur van 9 cm Canadese Houtskeletbouwsysteem
– Gipsbeplating
– OSB – plaat van 11 mm
– Skeletmuur van 9 cm met 9 cm isolatie
– OSB – plaat van 11 mm
– Gipsbeplating

Andere opbouwmogelijkheden kunnen besproken met de architect, bouwheer en aannemer, waarbij dan ook  een  eventuele verrekening zal  gebeuren.

Voor de  plafonds van de bewoonde verdieping of in een laagbouw met afwerkbaar verdiep  zal  een afzonderlijke  draagstructuur uit balklagen (= roostering) worden aangebracht, dit in tegenstelling tot de meeste van onze concurrenten die een veel goedkopere en zwakkere opbouw gebruiken.
Deze balklaag bestaat uit balken van  3,5 x 22 cm en geplaatst op een afstand van  36 cm. De draagstructuur wordt  op de buitenmuur samengehouden door een randbalk van eveneens  3,5 x 22 cm of in  een stalen draagbalk met een dikte, in functie van de te overbruggen afstand.
Op deze draagstructuur wordt een  waterwerende vezelplaat van 22 mm vastgenageld, welke dient als ondervloer.  Indien men kiest voor het systeem  “kamers onder dak” zal men op deze structuur de A  – dakspanten plaatsen. De spantconstructie wordt dus  niet gebruikt als draagvloer voor deze verdieping.
De gebruikte materialen, zoals drenkingsmiddelen, bevestigingsmaterialen, enz… zijn voorzien van de nodige ATG – attesten. Zowel voor de wanden als voor de roosteringen wordt een uitvoeringsplan opgesteld, dit plan wordt aan bouwheer en architect voorgelegd en gaat na goedkeuring alzo in produktie.