Leiderschap en feedback geven

Bent u leidinggevende? Dan zult u ongetwijfeld vaak in een situatie terechtkomen waarin u feedback moet geven. Bij een leidinggevende zijn de eisen voor feedback geven veel hoger dan bij iemand die geen leiding geeft. Wat een leidinggevende zegt, kan immers gevolgen hebben. De boodschap komt harder aan dan van een collega. Daarom is feedback geven een essentiële vaardigheid voor een leidinggevende. Goede feedback kan ervoor zorgen dat werknemers groeien in hun functioneren en dat hun zelfvertrouwen toeneemt. Een slechte manier van feedback geven kan daarentegen zorgen voor gedemotiveerde en ontevreden werknemers.

Feedback geven in vier stappen

Om ervoor te zorgen dat een boodschap zo goed mogelijk overkomt, is het verstandig de volgende vier stappen te volgen.

1. Beschrijf concreet wat u hebt waargenomen / geconstateerd;
2. Omschrijf het effect van het gedrag;
3. Geef de ruimte voor reactie, ga na of de ander u begrijpt;
4. Beschrijf het gewenste gedrag.

Tips voor leidinggevenden

Bij het geven van feedback is het verstandig rekening te houden met een aantal zaken. Geef bijvoorbeeld feedback op zichtbaar gedrag, niet op de persoon. Houd het beschrijvend en laat het geen waardeoordeel zijn. Hierbij is het belangrijk om te beschrijven wat u ziet of hoort, en niet wat u zelf vindt. Geef zo specifiek mogelijk aan waar het probleem ligt en wees niet te algemeen. Daarnaast moet het van belang of waarde zijn voor de ander. Als laatste is het belangrijk dat u altijd checkt of uw beschrijving klopt. Geef de ander ruimte om te reageren en laat de werknemer zelf ook met een oplossing komen.

Heeft u weinig ervaring met feedback geven? Volg dan een cursus of workshop, zodat u leert hoe u met feedback uw werknemers kunt motiveren.

Luisteren in organisaties

In elke organisatie waar mensen samenwerken, moet gepraat worden. Er worden gesprekken gevoerd over de taken die verricht worden, over de onderlinge verhoudingen en over werksituaties die veranderingen met zich mee brengen. Kortom praten binnen een organisatie is van essentieel belang!

Zender en ontvanger

Waar mensen praten is luisteren minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker. Vaak wordt dit onderdeel niet genoeg belicht. Tegenwoordig moet je al van goede huizen komen om op te vallen. 90% van de mensen denkt dit te kunnen bereiken door veel en hard te praten. Toch zijn het vaak de mensen die goed luisteren, die met de beste oplossingen komen. Verrassend? Nee, eigenlijk helemaal niet.
Mensen die luisteren zijn al een stap verder in de gedachtegang dan mensen die constant bezig zijn om zichzelf te profileren. Daarnaast kunnen ‘de ontvangers’ ook beter feedback geven dan de ‘zenders’.

Waarde van feedback

Feedback is een zeer nuttig middel in ieder gesprek. Wanneer je als ‘zender’ nooit tegengesproken krijgt, geen beoordelingen krijgt en geen discussies voert leer je niks bij. Het is juist goede feedback wat de ander aan het nadenken zet en dit is goed voor de ontwikkeling.

Selectieve luistervaardigheden

Vragen stellen, parafraseren van de inhoud, reflecteren van gevoel en samenvatten zijn allemaal selectieve luistervaardigheden. Met deze vaardigheden kun je goed uit een verhaal de belangrijkste zaken halen. Je geeft als het ware essentiële punten meer aandacht en de verpakking eromheen laat je links liggen. Het is belangrijk om deze vaardigheden te ontwikkelen wanneer je correct feedback wilt geven.

Vertrouwen in bestuurders is laag

Vandaag de dag heeft de werknemer weinig vertrouwen in de bestuurders van grote landelijke en wereldwijde organisaties. Nu steeds vaker in het nieuws komt welke schandalige vergoedingen bestuurders opstrijken neem het wantrouwen toe. Steeds vaker hoort de werknemer dat er bezuinigt moet worden, maar dit staat niet in verhouding met de extreme bonussen en salarissen. Ergens gaat er dus iets mis wat het vertrouwen niet ten goede komt.

Kritische burgers en werknemers

Zakelijk en bestuurlijk Nederland staan voor de zware opgave om het vertrouwen terug te winnen van steeds kritischere, mondigere en zelfverzekerde burgers en dat in een tijdperk van hyperconnectiviteit. De Trust Barometer verkent ook de gedragingen die het vertrouwen van het Nederlandse publiek in instellingen beïnvloeden. Gedragingen die vertrouwen bouwen, zijn: betrokkenheid (het juist behandelen van werknemers en het luisteren naar feedback van klanten), integriteit (transparante en open bedrijfsvoering) en maatschappelijke verantwoordelijkheid (een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap). Vandaag de dag wegen deze gedragingen zwaarder dan de financiële prestaties of innovaties als het gaat om het verdienen van vertrouwen. Dit in tegenstelling tot 2008, toen deze operationele gedragingen volgens respondenten juist nog de basis vormden voor een sterke reputatie.

Belang van luisteren

Een onderdeel wat erg vaak vergeten wordt is het luisteren naar feedback en feedback geven. Het is essentieel voor elke organisatie om goed naar elkaar te luisteren. Vooral in de onderste en middelste laag van een organisatie weten mensen welke zaken in de praktijk spelen. Toch zien we dat bestuurders en topfunctionarissen weinig tot geen aandacht schenken aan deze categorie. Met als gevold dat de ‘normale werknemer’ zich niet gewaardeerd voelt. Dit zal frustraties gaan opwekken en dit alles komt niet ten goede voor de productiviteit. En tip voor de bestuurders: luister naar de mening van de werknemers en haal daar je voordeel uit!