Prestaties verhogen met een communicatietraining

Heeft u wel eens dat u in een belangrijke vergadering zit en dat u niet uit uw woorden komt? Moet u wel eens slecht nieuws brengen of feedback geven, maar weet u niet hoe u dit het beste kunt doen? Weet u uw mening niet op de juiste manier te uiten? Dan is het volgen van een communicatietraining misschien iets voor u. Tijdens een communicatietraining leert u verschillende gesprekstechnieken, zodat u nooit meer met uw mond vol tanden komt te staan. U bent zelfverzekerder, wat de prestaties op uw werk zeker ten goede komt.

Communicatietraining op maat

Naast het aanleren van vaardigheden, wordt er tijdens een communicatietraining ook vaak gekeken naar de onderliggende redenen waarom de communicatie niet verloopt zoals u wilt. Is er binnen een team bijvoorbeeld onderling wantrouwen of concurrentiestrijd? Het meenemen van deze zaken zorgt ervoor dat er echt resultaat wordt bereikt. Als u een communicatietraining wilt volgen, alleen of met een team, vraag dan altijd naar een training op maat.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als u een aanvraag doet voor een communicatietraining, krijgt u meestal eerst een intakegesprek of moet u een intake-formulier invullen. Hierin wordt onder andere gevraagd wat u aan uw communicatie wilt verbeteren en wat u van de training verwacht. Vervolgens wordt gekeken naar een geschikte aanpak. Iedere situatie is weer anders, u bereikt het meeste resultaat met een training op maat. Na de training heeft u meestal nog de gelegenheid om naar een terugkombijeenkomst te komen.

Leiderschap en feedback geven

Bent u leidinggevende? Dan zult u ongetwijfeld vaak in een situatie terechtkomen waarin u feedback moet geven. Bij een leidinggevende zijn de eisen voor feedback geven veel hoger dan bij iemand die geen leiding geeft. Wat een leidinggevende zegt, kan immers gevolgen hebben. De boodschap komt harder aan dan van een collega. Daarom is feedback geven een essentiële vaardigheid voor een leidinggevende. Goede feedback kan ervoor zorgen dat werknemers groeien in hun functioneren en dat hun zelfvertrouwen toeneemt. Een slechte manier van feedback geven kan daarentegen zorgen voor gedemotiveerde en ontevreden werknemers.

Feedback geven in vier stappen

Om ervoor te zorgen dat een boodschap zo goed mogelijk overkomt, is het verstandig de volgende vier stappen te volgen.

1. Beschrijf concreet wat u hebt waargenomen / geconstateerd;
2. Omschrijf het effect van het gedrag;
3. Geef de ruimte voor reactie, ga na of de ander u begrijpt;
4. Beschrijf het gewenste gedrag.

Tips voor leidinggevenden

Bij het geven van feedback is het verstandig rekening te houden met een aantal zaken. Geef bijvoorbeeld feedback op zichtbaar gedrag, niet op de persoon. Houd het beschrijvend en laat het geen waardeoordeel zijn. Hierbij is het belangrijk om te beschrijven wat u ziet of hoort, en niet wat u zelf vindt. Geef zo specifiek mogelijk aan waar het probleem ligt en wees niet te algemeen. Daarnaast moet het van belang of waarde zijn voor de ander. Als laatste is het belangrijk dat u altijd checkt of uw beschrijving klopt. Geef de ander ruimte om te reageren en laat de werknemer zelf ook met een oplossing komen.

Heeft u weinig ervaring met feedback geven? Volg dan een cursus of workshop, zodat u leert hoe u met feedback uw werknemers kunt motiveren.

Feedback vragen en krijgen

Een waardevolle mogelijkheid om medewerkers binnen uw organisatie op te leiden of bijscholing te geven is op een professionele manier feedback geven. Wel moet hierbij vermeld worden dat dit alleen waarde heeft wanneer het feedback is zonder oordelen. Informeer dus de ander over zijn of haar prestaties op een open manier. Feedback is dus een uitwisseling tussen een zender en een ontvanger over de manier waarop zij elkaars gedrag beleven.

Het doel van feedback geven

Voor iedere leider of coach is feedback geven een handig instrument om richting te geven aan het gedrag van de andere partij. De waarde van goede feedback heeft als doel de andere partij beter te laten functioneren. Het is dus niet de bedoeling om alleen de negatieve kanten te belichten, maar juist wat de andere partij zou kunnen doen om deze zwakkere punten te verbeteren.

Zorg voor een gezamenlijk belang

Feedback is dus een belangrijk instrument om een andere partij beter te laten functioneren. Echter is het belangrijk dat beide partijen (zender en ontvanger) belang hebben bij de feedback. Als zender probeer je de andere partij bewust te maken van zijn of haar gedrag en uitstraling en formuleer je punten waarmee de ontvangende partij mee aan de slag kan gaan. De ontvanger wil enkel feedback waar hij of zijn wat mee kan. Van feedback moet de ontvanger dus kunnen leren om te veranderen. Het is dus geen opsomming van negatieve zaken!

Zorg voor korte feedback

Wanneer je in de positie komt om feedback te geven zorg er dan voor dat dit korte feedback is en waar weinig tijd tussen de praktijk en de feedback zit. Op deze manier kan de ontvanger zich het beter herinneren en er mee aan de slag. Wanneer je feedback voor jouw organisatie wilt gaan inzetten dan is het verstandig om een workshop feedback te volgen.

Luisteren in organisaties

In elke organisatie waar mensen samenwerken, moet gepraat worden. Er worden gesprekken gevoerd over de taken die verricht worden, over de onderlinge verhoudingen en over werksituaties die veranderingen met zich mee brengen. Kortom praten binnen een organisatie is van essentieel belang!

Zender en ontvanger

Waar mensen praten is luisteren minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker. Vaak wordt dit onderdeel niet genoeg belicht. Tegenwoordig moet je al van goede huizen komen om op te vallen. 90% van de mensen denkt dit te kunnen bereiken door veel en hard te praten. Toch zijn het vaak de mensen die goed luisteren, die met de beste oplossingen komen. Verrassend? Nee, eigenlijk helemaal niet.
Mensen die luisteren zijn al een stap verder in de gedachtegang dan mensen die constant bezig zijn om zichzelf te profileren. Daarnaast kunnen ‘de ontvangers’ ook beter feedback geven dan de ‘zenders’.

Waarde van feedback

Feedback is een zeer nuttig middel in ieder gesprek. Wanneer je als ‘zender’ nooit tegengesproken krijgt, geen beoordelingen krijgt en geen discussies voert leer je niks bij. Het is juist goede feedback wat de ander aan het nadenken zet en dit is goed voor de ontwikkeling.

Selectieve luistervaardigheden

Vragen stellen, parafraseren van de inhoud, reflecteren van gevoel en samenvatten zijn allemaal selectieve luistervaardigheden. Met deze vaardigheden kun je goed uit een verhaal de belangrijkste zaken halen. Je geeft als het ware essentiële punten meer aandacht en de verpakking eromheen laat je links liggen. Het is belangrijk om deze vaardigheden te ontwikkelen wanneer je correct feedback wilt geven.