Had hij nu een burn-out?

Huisarts beveelt Ontspanningstraining aan tekst siteHij had een goede baan. Werkte veel en hard. Had het uitstekend naar zijn zin. En toen opeens….onderweg naar huis….werd het zwart voor zijn ogen.

Gelukkig kon hij snel een parkeerplaats op rijden. Na een paar minuten ging het beter. Thuisgekomen zat hij rillend op de bank en barstte in huilen uit. Zomaar…

De dokter adviseerde hem een tijdje thuis te blijven en ook zijn arbo-arts schreef hem rust voor. Maar na een paar weken ging het toch kriebelen: hij wilde niet thuis zitten, hij wilde aan het werk.

Op advies van zijn huisarts zocht hij hulp. Hij wilde niet naar een psycholoog, maar naar iemand die hem kon helpen om verder tot rust te komen, zodat hij daarna zijn eigen keuzes kon maken.

Via het internet kwam hij bij Hans van Os terecht. Hij las bij de ervaringen van de deelnemers hoe anderen profijt van de trainingen van van Os hadden gehad. Bij de klanten zag hij, dat er al veel bedrijven hun mensen naar die training laten gaan. Zo’n Performance Improvement Training leek hem wel iets.

Na een eerste telefonisch contact nodigde Hans van Os hem uit voor een presentatie van de training. Die presentatie is gratis en verplicht je tot niets. Wel handig omdat je dan achteraf echt kunt beoordelen of deze training en de aanpak van van Os geschikt voor je zijn.

Na de presentatie werd hij enthousiast. Hij geloofde in de aanpak waarin je zelf de regie blijft voeren over je eigen herstel, maar dan wel onder begeleiding.

Nu moest zijn nog met werkgever overleggen of die de training wilde betalen. Zijn baas was in eerste instantie wat terughoudend om dat de kosten van zo’n training behoorlijk zijn. Daarom had hij hem gevraagd om eerst maar eens te gaan kijken naar de presentatie. Daarna konden ze altijd nog overleggen of de training de moeite waard zou zijn.

De volgende dag al had hij de goedkeuring van zijn werkgever om de training te volgen.

Gelukkig kon hij snel daarna met de training beginnen.

Na 7 weken stond er een herboren man op het werk:

Hij genoot meer van zijn gezin

Hij durfde “nee” te zeggen

Hij werkte niet meer van 5.30 uur – 23 uur

Hij was nog productiever dan voorheen

Symptomen Stress En Relatieproblemen

Alle symptomen stress komen voort uit relatie problemen. ( dit kunnen overigens alle soorten relaties zijn) Oftewel uit de relatie met anderen of uit de relatie met jezelf. We hebben of een interactie met anderen, of een gesprek met onszelf.

Symptomen Stress – Ben Je Er Klaar Voor om Het Grote Geheim Te horen?

Symptomen Stress

Symptomen Stress

Alle symptomen stress komen voort uit relatie problemen. Oftewel uit de relatie met anderen of uit de relatie met jezelf. We hebben of een interactie met anderen, of een gesprek met onszelf, zonder dat we ons daar bewust van zijn.

Een interactie is een reeks boodschappen die tussen de mensen worden uitgewisseld en ieder is zowel zender als ontvanger. Je begrijpt, er kan nogal wat gebeuren wat symptomen stress kan geven. Het grote geheim zit hem in je eigen flexibiliteit.

Hoe flexibel ben jij?

Je emotionele stabiliteit vergroten, als je niet zo flexibel bent in denken en doen, zal je symptomen stress doen verminderen of zelfs geheel doen verdwijnen.

Symptomen stress komen door miscommunicatie.

Er zijn een aantal kenmerken van communicatie:

–           non-verbaal laat je een hoop zien, je kunt namelijk niet niet communiceren

–           emotionele lading, hoe je het doet, het betrekkingsaspect

–           de feiten, het inhoudsaspect

–           is er competitie aan de gang of vult men elkaar aan, of legt men zelfs een bevel op.

Pas op met wat je uitstraalt, als je een lage frustratie tolerantie al laat zien pikt men dat snel op en komen symptomen stress van alle kanten al boven. Je kan hier heel veel bewust mee bereiken!!!!! Als je weet HOE.

Ook de zogenaamde “double binding” is vaak een probleem. Je lichaamstaal laat anders zien dan wat je uitstraalt. We zijn emotionele wezens, we zien je uitstraling, en je zegt iets anders. Een goede reden om symptomen stress van te krijgen als je dit fenomeen niet kent of beheerst. We vertrouwen de zaak dan niet goed. Miscommunicatie ten top.

Een behandeling stress  kan al bestaan uit bijvoorbeeld een workshop over hoe te communiceren.

Symptomen stress opruimen door leren goed communiceren.

We zijn opgehouden met stenen gooien toen de beschaving begon, en we begonnen te praten met elkaar. Te communiceren. Ook in deze tijd zouden we beter met elkaar moeten (leren) communiceren.

Alle symptomen stress, stress klachten, verschijnselen burnout, overspannen symptomen en depressies komen nagenoeg allemaal voort uit miscommunicatie.

We zouden uit de rol van aanvallen en/of verdedigen moeten stappen.

–          Niet meer aanvallen/verdedigen maar juist vragen gaan stellen.

–          Meer luisteren en doorvragen.

–          Jezelf niet rechtvaardigen of dingen op jezelf betrekken.

–          Meer begrip tonen en samen besluiten nemen.

Hoe  gemakkelijker zou het kunnen zijn? Een utopie? Ik denk van niet.

Als u het gevoel hebt uw symptomen stress echt te willen opruimen, kunt u GRATIS rapporten aanvragen waarin u volop kunt lezen hoe deze aan te pakken. Uw eigen behandeling stress toepassen tenzij u al een blij leven hebt natuurlijk.

Op uw gezondheid!