Minder ziekteverzuim met arbo

In een bedrijf kan het voorkomen dat er veel ziekteverzuim is. Ziekteverzuim is altijd erg vervelende voor een bedrijf, omdat ziekteverzuim erg veel kosten met zich meebrengt. Dat komt omdat een zieke medewerker moet worden doorbetaald en dat je daarnaast voor vervanging moet zorgen voor de zieke medewerker. Bij een langdurige ziekte kunnen de kosten daarom erg oplopen. Ziekte is daarom erg duur voor een bedrijf, waardoor ziekteverzuim zoveel mogelijk moet worden tegengegaan.

Het is voor een bedrijf alleen erg lastig om achter de oorzaak van ziekteverzuim te komen. Want de oorzaak van ziekteverzuim ligt niet altijd voor de hand. Een van de instrumenten die een bedrijf heeft om achter de oorzaak te komen, met als doel om het ziekteverzuim terug te dringen, is door zich te laten adviseren over de mogelijkheden in de situatie. Er zijn veel arbodiensten in Nederland die daarover willen adviseren. De arbodienst heeft doorgaans veel ervaring met dat soort situaties en kan daarom een passend advies geven over het tegen gaan van ziekteverzuim. Zo kan het bedrijf voorkomen dat er onnodig geld wordt verspild aan de ziekte van medewerkers.

Het tegengaan van ziekteverzuim is alleen niet de enige taak van de arbodienst. De arbodienst controleert ook of bedrijven aan de veiligheidsvoorschriften voldoen en medewerkers zo een veilige werkplek bieden. Verder kan de arbodienst, net als een arbeidsdeskundige, een arbeidsdeskundig onderzoek verrichten voor een bedrijf, waarvan de medewerker langdurig ziek is. Het is onmogelijk voor een bedrijf om onder dat arbeidsdeskundig rapport vandaan te komen, want het is nodig om de medewerker uiteindelijk over te dragen aan het UWV, zodat het bedrijf de medewerker niet nog langer hoeft te betalen. Dit arbeidsdeskundig onderzoek moet per definitie door een externe partij worden uitgevoerd en kan dus ook door de arbodienst worden gedaan. Zo helpt de arbo het bedrijfsleven op verschillende manieren.