Minder kans op ruzie met een vastgoedbeheerder

Als meerdere mensen eigenaar zijn van een pand op Nederlands grondgebied, is het verplicht om een vereniging van eigenaren op te richten. Vervolgens is het voor alle eigenaren verplicht om lid te worden van de VvE.

De VvE is zich vervolgens verplicht om zich aan een aantal regels te houden. Een van deze regels is dat het verplicht is voor een VvE om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen. In een meerjarenonderhoudsplan staan alle onderdelen van het pand met de geschatte levensduur. Aan de hand van deze meerjarenplanning kan dan worden vastgesteld wanneer alle onderdelen moeten worden vervangen.

Als alle onderdelen beschreven zijn en als bekend is wanneer de onderdelen moeten worden vervangen, kan er ook worden vastgesteld hoeveel het onderhoud de VvE maandelijks kost. Aan de hand van dit maandelijkse bedrag kan dan worden uitgerekend hoeveel de individuele leden moeten bijdragen zodat het pand onderhouden kan worden.

Het onderhoud van het pand moet vervolgens wel door de leden van de VvE worden geregeld. Het moeilijke aan het intern regelen van het onderhoud is dat elk lid andere eisen heeft ten aanzien van de kwaliteit van zijn of haar deel. Als daar geen duidelijke afspraken over zijn gemaakt zijn alle leden vrij om hun eigen deel te onderhouden en kan er onenigheid ontstaan tussen leden omdat sommige leden vinden dat anderen niet genoeg aan het onderhoud doen. Om zulke ruzies te voorkomen kun je het onderhoud het beste uitbesteden.

Dit uitbesteden kan het beste bij een vastgoedbeheerder. De meeste vastgoedbeheerders bieden meerdere diensten aan. Zo is er een dienst van dagelijks technisch beheer en is er een dienst van projectmatig technisch beheer. Het dagelijks technisch beheer is al het onderhoud dat op korte termijn moet gebeuren zoals een kapotte ruit en het projectmatig technisch beheer is het onderhoud dat op lange termijn moet gebeuren zoals in de planning.