EMDR: hoe werkt het?

De in Amerika ontwikkelde psychologische therapie EMDR wordt steeds vaker toegepast in Nederland. EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” en is ontwikkeld door psycholoog Francine Shapiro. De methode wordt vooral gebruikt wanneer mensen last hebben van een traumatische gebeurtenis uit hun verleden. Vaak wordt de term “posttraumatische stress-stoornis” hiervoor gebruikt.

Hoe ziet een behandeling er uit?

Een psycholoog zal de EMDR-sessie starten door de patiënt te vragen aan de traumatische gebeurtenis te denken, met de daarbij horende gedachten en gevoelens. Dit om meer te weten te komen over de precieze aard van de posttraumatische stress-stoornis. Nadat deze in kaart is gebracht, zal de patiënt nogmaals gevraagd worden om de traumatische gebeurtenis te herleven, maar ditmaal is er sprake van een afleidende stimulus. De patiënt dient deze stimulus te volgen tijdens het vertellen. Deze stimulus kan de hand zijn van de psycholoog die gevolgd moet worden met de ogen, of een bewegend licht, of zelfs een koptelefoon waar een geluid wisselend wordt afgespeeld. Deze sessies, elk bestaande uit een serie stimuli met een periode van rust, worden enkele keren herhaald, waarna de klachten afnemen of zelfs geheel verdwijnen.

Hoe werkt EMDR?

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond hoe EMDR-therapie precies werkt. In het onderzoek werd de hersenactiviteit onderzocht wanneer mensen met hun ogen bewegen en wanneer zij deze in rust hebben. Hieruit bleek dat tijdens oogbewegingen de amygdala onderdrukt wordt. Dit hersendeel is verantwoordelijk voor het opslaan van herinneringen. Op deze manier wordt de traumatische herinnering dus minder levendig en makkelijker te verwerken voor de patiënt.

Kritiek op de behandeling

Dat de EMDR-therapie aan populariteit wint is dus niet zo gek. Vooral omdat de behandeling al op zeer korte termijn resultaten kan laten zien, wordt deze ook steeds vaker ingezet. Deze ontwikkeling heeft echter ook een keerzijde. De Nederlandse vereniging voor Psychotherapie waarschuwt voor therapeuten die geen gediplomeerd psycholoog zijn. Behandelingen van niet-gediplomeerde therapeuten kunnen zelfs meer kwaad dan goed doen. De vereniging pleit voor een strengere opleidingseis. Ook wordt geadviseerd deze behandeling alleen uit te laten voeren door een gecertificeerde specialist.