De deurwaarder

Wanneer wordt er een deurwaarder ingeschakeld en wanneer is men failliet?

Wanneer een schuldeiser een incassobureau inschakelt, loopt het contact vanaf dat moment via het incassobureau. Een incassobureau stuurt één of meerdere aanmaningen vaak per post naar de wanbetaler.

Op deze aanmaningen vindt u niet alleen het bedrag dat u moet betalen maar ook incassokosten. Deze incasso kosten lopen alleen maar verder op als u verzuimd te betalen. Het is dus ten sterkste aan te raden om snel je rekeningen te betalen.

De incassokosten zijn wettelijk vastgezet ter bescherming van de wanbetaler. Als uiteindelijk de wanbetaler nog verzuimd te betalen dan wordt de deurwaarder ingezet. De deurwaarder kan beslag leggen op zaken. Voorbeelden zijn loonbeslag, beslag op een uitkering of bankrekening. De deurwaarder heeft wel goedkeuring van de rechter nodig voordat hij zomaar beslag kan leggen op zaken. Er kan geen beslag gelegd worden op een bed, kleding en eten/drinken.

Is er goedkeuring van de rechter dan worden spullen in beslag genomen en verkocht op een deurwaarder veiling. Hier kunnen mensen bieden op de spullen, het bedrag dat men hier mee opgehaald wordt gebruikt om de schulden af te lossen.

Wanneer schuldeisers uw faillissement aanvragen wordt er door een curator een inventarisatie gemaakt van uw bezittingen en schulden. Deze bezittingen worden meestal geveild tijdens een veilingen faillissement. Vervolgens wordt er na overleg met de schuldeisers het geld verdeeld. Vaak komen mensen in de schuldsanering en valt er niks meer te halen.