De kracht van Nudging: Hoe mensen te beïnvloeden met kleine, goedkope acties

We weten allemaal dat zeuren niet werkt. Maar ‘nudging’ wel.

Nudging is de handeling van het overtuigen van mensen om beslissingen te nemen die in hun belang zijn door kleine, goedkope veranderingen aan te brengen. Als u wilt dat iemand gezonder voedsel te kopen, bijvoorbeeld, in plaats van het verbieden van frisdrank uit de supermarkt, zou je ze plaatsen aan het eind van een gangpad, zodat het minder handig is om ze te kopen na al het andere.

De kracht van nudging zit hem in de eenvoud ervan. Het is een krachtige manier om mensen te beïnvloeden met kleine acties die vaak tot grote resultaten leiden! Bent u ooit ergens toe aangezet door een zacht duwtje?

De kracht van het duwtje

In het boek Nudge geven de auteurs Richard Thaler en Cass Sunstein een reeks overtuigende argumenten voor “keuze-architectuur”. Dat wil zeggen, hoe kleine veranderingen in de manier waarop keuzes worden gepresenteerd aan mensen drastisch kunnen veranderen wat ze kiezen.

De kracht van nudging zit in zijn eenvoud. Het is een krachtige manier om mensen te beïnvloeden met kleine acties die vaak tot grote resultaten leiden! Ben je ooit aangespoord om iets te doen door een zacht duwtje?

Bijvoorbeeld, een bordje met de tekst “U bent bijna klaar” in plaats van “Uw tijd is om” zal het nalevingspercentage drastisch verhogen. Of, wanneer mensen de keuze hebben tussen gemakkelijk leesbare grote letters of kleine letters, zullen ze de eerste kiezen, zelfs als dat minder tekst per pagina betekent. Kleine veranderingen als deze hebben aantoonbaar een enorme impact op de resultaten.

Als u wilt dat iemand in de supermarkt gezondere voedingsmiddelen koopt in plaats van frisdrank, plaatst u die aan het eind van een gangpad, zodat het minder gemakkelijk is om ze na al het andere te kopen. Dit is slechts een voorbeeld van hoe nudging kan worden gebruikt in je leven of bedrijf.

Wat is nudging?

Nudging is een gedragsconcept waarbij mensen worden beïnvloed om beslissingen te nemen die in hun belang zijn door kleine, goedkope veranderingen aan te brengen. De kracht van nudging zit hem in de eenvoud. Het is een krachtige manier om mensen te beïnvloeden met kleine acties die vaak tot grote resultaten leiden!

Hoe het werkt

Nudging werkt door mensen te beïnvloeden om beslissingen te nemen die in hun belang zijn. In dit voorbeeld wil je iemand gezonder voedsel laten kopen. Als het verbannen van frisdrank uit de supermarkt niet werkt, zou je ze aan het eind van een gangpad zetten zodat het minder handig is om ze na al het andere te kopen.

Nudging is een krachtige manier om mensen te beïnvloeden en kan tot grote resultaten leiden. Bent u ooit aangespoord om iets te doen door een zacht duwtje? Nudging is vergelijkbaar met “zeuren”, maar zonder de negatieve connotatie. Zeuren is wanneer iemand een ander voortdurend lastig valt totdat hij doet wat hij wil dat hij doet, terwijl nudging mensen aanmoedigt zonder opdringerig of vervelend te zijn.

Waar kan je het gebruiken?

Nudging is een krachtige manier om mensen te beïnvloeden met kleine acties die vaak tot grote resultaten leiden!

Een van de meest voorkomende plaatsen waar je nudge tactieken ziet is in de supermarkt. In plaats van frisdrank te verbannen uit de supermarkt, worden ze aan het eind van een gangpad geplaatst zodat het minder handig is om ze na al het andere te kopen.

Andere manieren waarop je nudges kunt gebruiken zijn:

  • E-mails sneller beantwoorden
  • Je e-mail handtekening veranderen
  • Vergaderingen later op de dag plannen
  • Gezondere keuzes maken op menu’s
  • Groene lichten op verkeerslichten gebruiken

Conclusie

Nudging is het overhalen van mensen om beslissingen te nemen die in hun belang zijn, door kleine, goedkope veranderingen aan te brengen. Als je wilt dat iemand gezonder voedsel koopt, bijvoorbeeld, in plaats van frisdrank te verbannen uit de supermarkt, zou je ze aan het eind van een gangpad zetten, zodat het minder handig is om ze te kopen na al het andere.

De kracht van nudging zit hem in de eenvoud ervan. Het is een krachtige manier om mensen te beïnvloeden met kleine acties die vaak tot grote resultaten leiden! Bent u ooit aangespoord om iets te doen door een zacht duwtje?

Psychische klachten belangrijke oorzaak uitval arbeidsmarkt

Het ESB heeft onlangs een artikel gepubliceerd waarin zij studies over psychische klachten en uitval op de arbeidsmarkt met elkaar vergelijken. Hieruit blijkt dat psychische klachten een belangrijke oorzaak zijn voor uitval op de arbeidsmarkt. Ook concludeert het ESB dat de GGZ en instanties als het UWV meer samen moeten gaan werken om dit probleem tegen te gaan.

Slechts 9,6% van de werkende bevolking maakt gebruik van geestelijke gezondheidszorg: ofwel ggz-therapie of medicijnen tegen psychische klachten. Opvallend is het aantal gewerkte uren per week. Van de mensen die minder dan 24 uur per week werken, maakt 12% gebruik van de GGZ. Bij de mensen die meer dan 24 uur werken is dit percentage 8,7%. Hoe meer men werkt, hoe minder snel men last heeft van psychische klachten.

Mensen met een uitkering blijken drie keer zo veel gebruik te maken van geestelijke gezondheidszorg dan werkenden. Ook opvallend is dat bijna 90% van de uitkeringsgerechtigden gebruik maakt van tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Zij maken dus niet alleen meer gebruik van GGZ, maar worden ook behandeld voor zwaardere psychische klachten. De groep uitkeringsgerechtigden die in de GGZ behandeld wordt, neemt ruim de helft van de totale zorgkosten in de GGZ voor haar rekening. Dit terwijl deze groep slechts 2,4% van de bevolking omvat.

De resultaten laten zien dat werkloosheid en psychische gezondheid met elkaar verbonden zijn. Dit levert op zijn beurt weer hoge maatschappelijke kosten op, zowel binnen als buiten de zorg. Het ESB raadt daarom de verschillende verantwoordelijke instanties, zoals gemeenten, het UWV en GGZ-instellingen aan om meer samen te werken om mensen weer terug te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld, ook gericht op preventie, samen met een zorginstelling een plan opstellen om een werknemer te behandelen. Samen met de werknemer, werkgever, bedrijfsarts en de zorginstelling wordt gewerkt aan het verlichten of helemaal verdwijnen van de psychische klacht.

Kinderen met PTSS blijken makkelijker te behandelen

Een posttraumatische stressstoornis bij kinderen blijkt makkelijk in een paar uur tijd behandeld te kunnen worden. Zo concluderen de Universiteit van Amsterdam en GGZ Rivierduinen in een onderzoek dat zij publiceerden in ‘The Journal of Child Psychology and Psychiatry.

In het onderzoek werd gekeken naar de verschillen in tijdsduur en effectiviteit tussen twee behandelmethoden: ‘Cognitive Behavior Writing Therapy’ (CBWT) en ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’ (EMDR). CBWT is een therapievorm waarbij patiënten hun traumatische ervaringen op papier zetten; EMDR aan de andere kant, is een behandeling waarbij patiënten de traumatische ervaring mondeling beschrijven terwijl zij tegelijktertijd ritmische oogbewegingen dienen te maken. De onderzoeksgroep betrof kinderen en adolescenten tussen 8 en 18 jaar met een posttraumatische stressstoornis gerelateerd aan één enkel trauma.

Beide vormen bleken niet alleen effectiever te zijn dan meer traditionele behandelvormen, maar ook nog eens significant minder behandeltijd te kosten. Na de eerste behandeling van maximaal 45 minuten volgden nog twee follow-ups, een na drie en de andere na twaalf maanden. De effecten bleken blijvend te zijn na de follow-up.

De onderzoekers raden dan ook aan om kinderen met een posttraumatische stressstoornis zo snel mogelijk door te verwijzen naar een van deze behandelvormen, zodat zij niet onnodig met klachten blijven rondlopen. Een mooie bijkomstigheid is dat het doorverwijzen zowel naar als binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) makkelijker gemaakt wordt door nieuwe afspraken rondom de administratieve verplichtingen van de verschillende instellingen. Dit levert natuurlijk niet alleen voordelen op voor patiënten met PTSS, maar voor alle patiënten met psychische klachten.

EMDR: hoe werkt het?

De in Amerika ontwikkelde psychologische therapie EMDR wordt steeds vaker toegepast in Nederland. EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” en is ontwikkeld door psycholoog Francine Shapiro. De methode wordt vooral gebruikt wanneer mensen last hebben van een traumatische gebeurtenis uit hun verleden. Vaak wordt de term “posttraumatische stress-stoornis” hiervoor gebruikt.

Hoe ziet een behandeling er uit?

Een psycholoog zal de EMDR-sessie starten door de patiënt te vragen aan de traumatische gebeurtenis te denken, met de daarbij horende gedachten en gevoelens. Dit om meer te weten te komen over de precieze aard van de posttraumatische stress-stoornis. Nadat deze in kaart is gebracht, zal de patiënt nogmaals gevraagd worden om de traumatische gebeurtenis te herleven, maar ditmaal is er sprake van een afleidende stimulus. De patiënt dient deze stimulus te volgen tijdens het vertellen. Deze stimulus kan de hand zijn van de psycholoog die gevolgd moet worden met de ogen, of een bewegend licht, of zelfs een koptelefoon waar een geluid wisselend wordt afgespeeld. Deze sessies, elk bestaande uit een serie stimuli met een periode van rust, worden enkele keren herhaald, waarna de klachten afnemen of zelfs geheel verdwijnen.

Hoe werkt EMDR?

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond hoe EMDR-therapie precies werkt. In het onderzoek werd de hersenactiviteit onderzocht wanneer mensen met hun ogen bewegen en wanneer zij deze in rust hebben. Hieruit bleek dat tijdens oogbewegingen de amygdala onderdrukt wordt. Dit hersendeel is verantwoordelijk voor het opslaan van herinneringen. Op deze manier wordt de traumatische herinnering dus minder levendig en makkelijker te verwerken voor de patiënt.

Kritiek op de behandeling

Dat de EMDR-therapie aan populariteit wint is dus niet zo gek. Vooral omdat de behandeling al op zeer korte termijn resultaten kan laten zien, wordt deze ook steeds vaker ingezet. Deze ontwikkeling heeft echter ook een keerzijde. De Nederlandse vereniging voor Psychotherapie waarschuwt voor therapeuten die geen gediplomeerd psycholoog zijn. Behandelingen van niet-gediplomeerde therapeuten kunnen zelfs meer kwaad dan goed doen. De vereniging pleit voor een strengere opleidingseis. Ook wordt geadviseerd deze behandeling alleen uit te laten voeren door een gecertificeerde specialist.

Vloeistoftanks laten lassen?

Bent u op zoek naar goede en betrouwbare vloeistoftanks? Daarvoor bent u bij ons bedrijf aan het juiste adres. Wij bouwen grote vloeistoftanks die goed zijn om vloeistoffen, gassen en poeders in grote hoeveelheden te vervoeren. Wij bouwen deze vloeistoftanks naar eigen ontwerp of op basis van een bestaand ontwerp van de klant. Wij hebben gespecialiseerde engineers in dienst die op basis van verschillende data sheets en klantspecificaties de vloeistoftanks kunnen ontwerpen. Wij houden rekening met de wensen van de klant en proberen daar weer onze eigen draai aan te geven.

Wij maken alleen gebruik van hoogwaardige lasttechnieken, zodat u de allerbeste vloeistoftanks van ons geproduceerd krijgt. Aan goed laswerk worden hoge eisen gesteld en wij houden vanzelfsprekend rekening met deze eisen, zodat u de allerbeste kwaliteit krijgt geleverd.

Bent u geïnteresseerd in het kopen van vloeistoftanks of wilt u eens meer weten over de producten die wij voor u kunnen maken? Op onze website hebben wij een overzicht staan met de producten die wij maken door middel van onze hoogwaardige lastechnieken. Wij kunnen onder andere producten maken voor de olie-industrie, energiemarkt,  petrochemie en de offshore markt. U kunt ook altijd vrijblijvend contact met ons opnemen, zodat we u persoonlijk te woord kunnen staan.