Alcohol verslaving, wat houdt het in en wat kan je eraan doen.

Mensen die regelmatig drinken zijn goed bestand tegen veel van de minder plezierige effecten van alcohol, en zijn dus in staat om meer te drinken voordat zij last krijgen van deze effecten. Maar zelfs bij een grotere alcoholconsumptie zal het niet lijken alsof deze mensen onder invloed zijn. Omdat zij doorgaan met hun werk en redelijk goed in de omgang zijn, zal het niet opgemerkt worden door andere mensen dat zij lichamelijk achteruitgaan totdat er sprake is van ernstige schade – of totdat zij in het ziekenhuis terechtkomen om andere redenen en plotseling last krijgen van ontwenningsverschijnselen van de alcohol.

Psychologische afhankelijkheid

Psychologische afhankelijkheid van alcohol kan ontstaan wanneer dagelijks zelfs relatief matig gedronken wordt. Dit kan ook mensen overkomen die alleen maar alcohol gebruiken voor of na feesten of partijen. Deze vorm van afhankelijkheid laat zien dat er een behoefte is aan de psychologische effecten van alcohol, hoewel niet noodzakelijkerwijs in hoeveelheden die ernstige bedwelming tot gevolg hebben. Voor drinkers die psychologisch afhankelijk zijn geldt dat het gebrek aan alcohol hen angstig en in sommige gevallen paniekerig kan maken.

Lichamelijke afhankelijkheid

Lichamelijke afhankelijkheid overkomt mensen die regelmatig veel drinken. Omdat hun lichaam zich aangepast heeft aan de aanwezigheid van alcohol, krijgen zij last van ontwenningsverschijnselen als zij plotseling ophouden met drinken. Ontwenningsverschijnselen kunnen variëren van gespannenheid, slapeloosheid, zweten en slechte eetlust tot trillingen, stuiptrekkingen, hallucinaties en in sommige gevallen de dood.

Alcoholmisbruik kan een negatieve uitwerking hebben op een mensenleven, met regelmatig gewelddadigheid en verslechterende relaties met mensen. Alcoholisch gedrag kan een slechte invloed hebben op toekomstplannen en uiteindelijk tot werkloosheid leiden.

Langdurig alcoholmisbruik veroorzaakt verscheidene risico’s voor de gezondheid, zoals leverbeschadiging en een verhoogd risico op hartkwalen.

Oorzaak

De neergaande spiraal

Niemand wil een drugsverslaafde of alcoholist zijn, maar dit weerhoudt mensen er niet van om verslaafd te raken. De meest gestelde vraag is eenvoudigweg: – hoe? Hoe heeft het zover kunnen komen?

Het eerste wat men over verslaving moet weten is dat alcohol en verslavende drugs in wezen pijnstillers zijn.

Op een chemische manier verdoven zij lichamelijke en emotionele pijn en veranderen het realiteitsbesef. Drugs maken de mens gevoelloos.

Voordat iemand drugs gebruikt, al is het alleen om “mee te doen”, is er altijd sprake van een soort onvrede. Want waarom moet hij anders zonodig “meedoen”?

Voordat wij verder gaan over de oorzaken, volgt hieronder wat achtergrondinformatie.

Alcohol en psychische klachten

Depressie

Alcohol verdooft, ook het gevoel. De somberheid lijkt minder voelbaar, de eenzaamheid drukt minder. De lege uren lijken sneller te verglijden. Irritaties worden gemakkelijker weggewuifd. Als u onder invloed bent, geeft alcohol verlichting: u bent wat onverschilliger als u onder invloed bent. Op de lange termijn helpt het u echter niet. Zodra de alcohol is uitgewerkt zijn de vervelende gevoelens terug.

Nare gevoelens wegdrinken is dus geen oplossing. Het is zelfs zo dat alcohol op den duur juist depressieve gevoelens versterkt en zelfs veroorzaakt!

Alcohol is een beruchte veroorzaker van depressie. Als u stopt met drinken, zal deze depressie verdwijnen.

Voor slechts een kleine groep geldt dat ze last blijft houden van depressieve klachten nadat men een aantal weken is gestopt met drinken. Dit kan met medicatie en therapie behandeld worden. Een depressie kan echter niet effectief behandeld worden zolang u blijft drinken.

Als u stopt met drinken, zult u merken dat u weer meer open staat voor positieve dingen.

Tot slot: negatieve gevoelens horen bij het leven: een rotdag, irritaties, slecht nieuws, weinig energie, je alleen voelen. Als u niet drinkt, zult u merken dat het gemakkelijker wordt deze dingen te overwinnen, ze te relativeren en weer de moed te vinden positieve ervaringen op te zoeken.

Alcohol en angst

Een gevoel van angst kan functioneel zijn; dit is een natuurlijke reactie op een bedreigende situatie, het maakt u op uw hoede en beschermt u. Soms is het echter zo dat de angst te groot wordt en uw leven gaat beheersen. U durft bijvoorbeeld de deur niet meer uit, of u bent bang om te gaan slapen.

Alcohol drinken kan voor u een hulpmiddel zijn geworden om met uw angst om te gaan. Onder invloed durft u misschien meer, het angstige gevoel wordt gedempt. De alcohol helpt tijdelijk als symptoombestrijder. Maar het lost natuurlijk niets op. U zult merken dat u steeds meer alcohol nodig hebt om het gewenste effect te bereiken.

Regelmatig en veel alcohol drinken maakt labiel en zorgt dat u steeds angstiger wordt. De oorzaak van de angst wordt niet weggenomen door drank.

Als u echt iets wilt veranderen, en met uw angst wilt leren omgaan, dan past daar geen alcohol bij. U kunt leren steeds meer te durven zonder dat u alcohol nodig hebt. U zult merken dat u in stappen kunt leren uw angst te overwinnen, en elke behaalde stap geeft weer nieuwe moed voor de volgende stap. U kunt dit alleen doen of met steun van uw omgeving, maar desgewenst kunt u er ook professionele hulp bij zoeken.

Alcohol en agressie

Alcohol werkt ontremmend. We hebben manieren ontwikkeld om ons gedrag onder controle te houden, maar onder invloed van alcohol werken deze manieren niet meer. Het gebruik van alcohol kan leiden tot uitbarstingen van agressie. Bij veel huiselijk geweld speelt alcohol een rol. Ook daders van ‘zinloos geweld’ verkeren vaak onder invloed van alcohol.

Alcohol maakt verhoogd prikkelbaar. Kleine irritaties kunnen leiden tot fikse uitbarstingen. Het vermogen tot relativeren en incasseren wordt minder.

Voor uw omgeving wordt uw gedrag steeds moeilijker voorspelbaar, ze zullen meer afstand van u gaan nemen.

Mocht u merken dat u uw agressie niet meer kunt beheersen als u hebt gedronken, dan kan dat een goede reden zijn om uw drinkgewoonten te veranderen. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor de mensen in uw omgeving.

Alcohol en slapen

‘Als je niet kunt slapen, moet je maar een borreltje nemen…’

Alcohol lijkt het goed te doen als inslaapmiddel. Toch kleeft daar wel een nadeel aan. U heeft namelijk steeds meer nodig voor hetzelfde effect. Dat ene borreltje worden er misschien geleidelijk aan steeds meer.

Alcohol verhindert een gezonde slaap. De verwerkingsprocessen die zich afspelen in uw hersenen, functioneren slechter als u alcohol hebt gedronken.

Wakker worden en opstaan is uiteraard prettiger als u hebt geslapen zonder alcohol. Als u gewend bent om onder invloed te gaan slapen, zult u merken dat het ook inderdaad lastiger is om nuchter te gaan slapen. Realiseert u zich dat uw lichaam tijd nodig heeft om weer om te schakelen naar een gezond slaappatroon nadat u gestopt bent met drinken.

Bovendien zijn er, bij een gezond slaappatroon, individuele verschillen. Sommige mensen liggen altijd een uurtje wakker voor ze inslapen, anderen slapen licht en worden wakker van nachtelijke geluiden.

Als u slecht slaapt, kunt u baat hebben bij het aanleren van ontspanningsoefeningen.

hulp?

Wil u hulp bij uw verslaving? Wij kunnen u mogelijk bijstaan. Kom langs voor een intake bij  Psycholoog Bussum of Psycholoog Amsterdam